Házirend

Házirend kivonat

A teljes házirend és egyéb szabályzatok megtekintéséhez látogasson el honlapunk letölthető dokumentumok részéhez.

 • - A létesítmény szolgáltatásait csak érvényes belépő ellenében vehetik igénybe a vendégek.
 • - Az egyes szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 • - A  jegypénztárban  váltott  jegy  egyszeri  belépésre  és  csak  a  váltás  napján,  valamint  csak  arra  a  szolgáltatásra  érvényes, amelyre váltották.
 • - A  karóra/karszalag  viselése  kötelező!  Az  Uszoda  alkalmazottai  a  létesítményben  történő  tartózkodás  ideje  alatt  ellenőrzésre jogosultak.
 • - Érvényes  jegy,  illetve  karszalag/karóra  nélküli  és/vagy  ittas  személy  az  Uszoda  területén  nem  tartózkodhat,  részére  a szolgálatot teljesítő dolgozók minden szolgáltatást kötelesek megtagadni.
 • - A vendégek csak a nyitvatartási idő alatt tartózkodhatnak a létesítményben.
 • - Pénztárzárás  a  mindenkori  zárást  megelőzően  1  órával  történik.  A  medencéket  a  hivatalos  zárórát  megelőzően  ½  órával  el kell hagyni.
 • - Az üzemidőt a Vezetőség indokolt esetben jogosult megváltoztatni.
 • - Fertőző vagy bőrbetegségben szenvedők a létesítményt nem vehetik igénybe.
 • - Aki  a  létesítmény  felszerelési,  berendezési  tárgyaiban  szándékosan,  vagy  gondatlanul  kárt  okoz,  attól  a  vezetőség  a  kár megtérítését követelheti.
 • - Az  a  látogató,  aki  bizonyítható  módon  a  medencék  vízminőségét  olyan  mértékben  szennyezi,  melyből  az  üzemeltetőnek anyagi hátránya származik (pl.: vízcsere), teljes felelősséggel tartozik.
 • - Nem  szobatiszta  gyermek  vagy  inkontinencia  problémával  rendelkező  felnőtt  a  vízben  csak  tökéletes  zárást  biztosító pelenkában tartózkodhat.
 • - A 120 cm-nél nagyobb vízmélységű medencét csak úszni tudók vehetik igénybe.
 • - A létesítményben dolgozók (a pénztáros kivételével) pénzt jegyváltás céljából nem kérhetnek, illetve nem fogadhatnak el.
 • - Pénz,   nemesfém   és   egyéb   értéktárgyaikat   a   vendégeink   az   értékmegőrzőben   helyezzék   el.   Csak   az   itt   elhelyezett értéktárgyakért tud felelősséget vállalni a Vezetőség.

T I L O S

 • - dohányozni  az  Uszoda  egész  területén  és  az  létesítmény  5  méteres  körzetében,  kivéve  a  STRAND  területét,  ahol  erre  a kijelölt helyen van lehetőség.
 • - a közös medencéket előfürdő (zuhany), lábmosó használata nélkül igénybe venni,
 • - a medencékben, medencetérben, szaunákban, öltözőkben étkezni, alkoholt fogyasztani,
 • - a vizet szennyezni, vízbe ugrálni, mások testi épségét veszélyeztetni, zajongani,
 • - a medencékbe törékeny tárgyat, vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni,
 • - a medencék lépcsőlejáratát elfoglalni,
 • - a létesítmény területére állatot bevinni,
 • - a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, általában az együttélés szabályait megsérteni.

Eljárás:

 • - minden  olyan  magatartásért,  amely  a  köznyugalom  megzavarására  alkalmas,  másban  félelmet  kelthet,  illetve  nem  a létesítmény  céljához  köthető,  attól  a  sportlétesítmény  igazgatója  a  létesítmény  látogatását,  annak  használatát  korlátlan ideig megtagadhatja,
 • - a károkozást meg kell téríteni. 

Budapest, 2015. június 01.                                                                                                         

Nagy István                                                                                                            

igazgató